Relacje Inwestorskie

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 209 408 282 201 246 274 247 441 231 773
Wynik brutto na sprzedaży 113 183 161 105 144 382 137 010 126 323
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) (28 129) 13 252 20 824 21 177 21 581
Zysk (strata) brutto (30 796) 14 201 36 610 26 964 38 639
Zysk (strata) netto (30 439) 11 761 17 365 21 728 35 815
Aktywa razem 309 762 307 707 262 899 24 1876 231 679
Zobowiązania długoterminowe 50 694 28657 2 811 1 218 0,0
Zobowiązania krótkoterminowe 70 187 56 124 44 021 37 379 42 800
Kapitał własny (aktywa netto) 188 881 222 926 216 068 203 278 188 879
Kapitał zakładowy 3 056 3 056 3 056 3 056 3 056
Liczba akcji / udziałów (szt.) 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: 664 360 871
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
  • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.